Hoe werkt het ?

Er kunnen tegelijkertijd maximaal 3 stuks spelmateriaal worden geleend.

De uitleenperiode voor een spelmateriaal bedraagt maximaal 3 weken, gerekend vanaf de dag van lenen. Mocht het einde van de uitleenperiode vallen in een sluitingsperiode van de speelotheek (bijvoorbeeld vanwege vakantie) dan wordt de uiterste terugbrengdatum automatisch aangepast.

De uitleenperiode van een speelgoed kan na normale uitleentermijn zonodig éénmalig verlengd worden met één uitleenperiode onder de voorwaarde dat het betreffende spelmateriaal niet gereserveerd is door een andere ontlener.